Lyrics

[Lyrics]Danny S Ege Lyrics

Danny S Ege Lyrics Below: Ege Ege Ege Shocker lo she beat Gbese call me Danny S ooo Ege Ege Me and you Ege One on one Ege Shaku Shaku Ege Off the light Ege Fun won ni leg over ma she ka Eeeeeeee Fun won ni leg over ma she ka Eeeeeeee Me and […]

427 total views, 2 views today